Eind juni werden in Roermond twee priesters gewijd. Maar eigenlijk was er nog een ‘Limburgse’ wijding. Op 24 juni werd de uit Weert afkomstige diaken Anton Goos in de kathedraal van Haarlem door bisschop Jos Punt tot priester gewijd. De Limburger groeide op in de wijk Moesel en viert komende zondag 9 juli in zijn ‘thuisparochie’ zijn eerste H. Mis. 

 

De eucharistieviering is gehouden in de parochiekerk De Verrezen Christus in de Weerter wijk Moesel om 11.00 uur. Die viering heb ik mede op mogen luisteren.
Goos (31) volgde de priesteropleiding van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij is door bisschop Punt benoemd tot kapelaan in Volendam.